Hội thảo tuyển chọn, giới thiệu việc làm cùng HCL

[ICTU x HCL Vietnam 2022] Webinar: Unlock your First Career with HCL Vietnam First Career là chương trình tuyển chọn các bạn thực tập sinh Fresher đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ, được...