BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ
- Địa chỉ: Văn phòng bộ môn: Tầng 4, nhà C1, trường đại học CNTT và Truyền thông

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

– Họ tên: TS. Nguyễn Đình Dũng

– Chức vụ: Trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, tính toán khoa học.

– Môn học phục trách giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, Mạng nơ ron và ứng dụng, Tính toán song song và phân tán.

– Điện thoại liên hệ: 0915.212.787

– Email: nddung@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Tầng 4 nhà C1

– Họ tên: TS. Nguyễn Tuấn Anh

– Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: 

– Môn học phục trách giảng dạy: 

– Điện thoại liên hệ: 0912.662.003

– Email: anhnt@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Tầng 4 nhà C1

Đội ngũ cán bộ giảng viên trong bộ môn

STTTên Giảng ViênTrình ĐộSố điện thoạiEmail liên hệ
1Nguyễn Đình DũngTiến sỹ0915.212.787nddung@ictu.edu.vn
2Đàm Thanh PhươngTiến sỹ0912.998.749dtphuong@ictu.edu.vn
3Nguyễn Tuấn AnhTiến sỹ0912.662.003anhnt@ictu.edu.vn
4Nguyễn Đức BìnhTiến sỹ0947.019.219ndbinh@ictu.edu.vn
5Trần Quang QuýTiến sỹ0818.981.166tqquy@ictu.edu.vn
6Ngô Hữu HuyTiến sỹ0981.320.896nhhuy@ictu.edu.vn
7Vũ Vinh QuangTiến sỹ0913.286.676vvquang@ictu.edu.vn
8Hà Thị ThanhTiến sỹ0982.266.009htthanh@ictu.edu.vn
9Nguyễn Thị TuyểnThạc sỹ0988.808.459nttuyen@ictu.edu.vn
10Nguyễn Thị OanhThạc sỹ0981.368.808ntoanh@ictu.edu.vn
11Đoàn Thị Bích NgọcThạc sỹ0987.944.381dtbngoc@ictu.edu.vn
12Dương Thị QuyThạc sỹ0915.015.947dtquy@ictu.edu.vn
13Lê Khánh DươngThạc sỹ0982.500.747lkduong@ictu.edu.vn
14Đinh Khánh LinhThạc sỹ0977.102.556dklinh@ictu.edu.vn
15Nguyễn Lan HươngThạc sỹ – Nghiên cứu sinh0385.051.383nlhuong@ictu.edu.vn
16Đỗ Văn ToànThạc sỹ0947.951.666dvtoan@ictu.edu.vn
17Nguyễn Hiền TrinhThạc sỹ – Nghiên cứu sinh0987.562.055nhtrinh@ictu.edu.vn