BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
- Địa chỉ: Văn phòng bộ môn: Tầng 4, nhà C1, trường đại học CNTT và Truyền thông
- Điện thoại: 0280.625.5049 - Fax: 0280.384.6237
- Email: congnghephanmem@ictu.edu.vn

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

– Họ tên: ThS. Nguyễn Hồng Tân

– Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển phần mềm; Quản lý dự án, Kiểm thử, Phân tích thiết kế…

– Môn học phục trách giảng dạy: ..

– Điện thoại liên hệ: 0943.252.165

– Email: nhtan@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Phòng …….

Đội ngũ cán bộ giảng viên trong bộ môn

STTTên Giảng ViênTrình ĐộSố điện thoạiEmail liên hệ
1Tô Hữu NguyênTiến sỹ0989.146.142thnguyen@ictu.edu.vn
2Nguyễn Thế VịnhTiến sỹ0944.550.550vinhnt@ictu.edu.vn
3Nguyễn Văn TảoTiến sỹ0913.286.685nvtao@ictu.edu.vn
4Nguyễn Hồng TânThạc sỹ0943.252.165nhtan@ictu.edu.vn
5Quách Xuân TrưởngThạc sỹ0989.090.832qxtruong@ictu.edu.vn
6Đào Thị ThuThạc sỹ0912.342.000dtthu@ictu.edu.vn
7Nguyễn Lan OanhThạc sỹ0948.135.145nloanh@ictu.edu.vn
8Phạm Thị ThươngThạc sỹ0912.838.646ptthuong@ictu.edu.vn
9Nguyễn Thu PhươngThạc sỹ0982.483.420ntphuong@ictu.edu.vn
10Hoàng Thị CànhThạc sỹ01682.324.556htcanh@ictu.edu.vn
11Nguyễn Thị TínhThạc sỹ0986.060.186nttinh@ictu.edu.vn
12Nguyễn Thị DungThạc sỹ0974.322.455ntdung@ictu.edu.vn
13Trần Hải ThanhThạc sỹ0946.600.515ththanh@ictu.edu.vn
14Đỗ Thị LoanThạc sỹ0972.998.865dtloan@ictu.edu.vn
15Võ Văn TrườngThạc sỹ0973.563.273vvtruong@ictu.edu.vn
16Bùi Anh TúThạc sỹ0914.400.246batu@ictu.edu.vn
17Nguyễn Văn ViệtThạc sỹ0984.434.313nvviet@ictu.edu.vn