Bài viết chưa được phân loại

TKBCN và TKB thay thế ĐATN có cập nhật

TKBCN cập nhật thêm lịch thực hành, GDTC và TKBCN thay thế đồ án, có một số học phần thay đổi phòng học từ ngày 04/05/2020
1. Lịch thực hành, lịch GDTC khi chưa thực hiện trong thời gian nghỉ dịch.
2. Một số học phần thay đổi tên phòng học mới so với TKB trước.
Một số môn có thay đổi ngày 04/5 nên đề nghị các thầy cô sớm cập nhật lịch GD.
 Click Link to Download: TKBCN.CNTT.K2.D1 (03.05.2020)
Click Link to Download: TKBCN.TTĐA.CNTT.K2.D3 (03.05.2020)
Chia sẻ: