Bài viết chưa được phân loại

Danh sách phân chia định hướng chuyên môn ĐHCQ K16.

Các thầy cô và các em SV có phản hồi về Danh sách phân chia định hướng chuyên môn vui lòng gửi thông tin về email ptlhuong@ictu.edu.vn cho cô Hương – VPK ( ĐT:036 5959 659). Hạn gửi phản hồi chậm nhất trước 16h ngày 21/5/2020 Download...

TKBCN và TKB thay thế ĐATN có cập nhật

TKBCN cập nhật thêm lịch thực hành, GDTC và TKBCN thay thế đồ án, có một số học phần thay đổi phòng học từ ngày 04/05/2020 1. Lịch thực hành, lịch GDTC khi chưa thực hiện trong thời gian nghỉ dịch. 2. Một số học...