Bài viết chưa được phân loại

Kế hoạch báo cáo thực tập tốt nghiệp của SV ĐHCQ K14

Hiện đã sắp kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp của SV ĐHCQ K14( (thời gian TT từ ngày 13/11/2019 – 5/1/2020). Vậy khoa xin gửi dự kiến kế hoạch báo cáo TTTN như sau:
  1. Thời gian nộp Phiếu đánh giá quá trình thực tập tại cơ sở và 01 quyển báo cáo về VPK: từ ngày 06/1 đến 08/01/2020.
  2. Thời gian báo cáo dự kiến: từ ngày 9/1 đến 14/1/2020lịch báo cáo cụ thể nhà trường và khoa sẽ gửi và thông báo trước ngày 5/1/2020)

Mẫu quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp:
Link tải tại đây: Mau_BaocaoThuctapTotNghiepDHCQ

Chia sẻ: