ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ KNU

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK, HÀN QUỐC

Chương trình được tích hợp giữa 02 chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (ICTU) và ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ (KNU) với tổng số 48 học phần, 139 tín chỉ (kể cả học phần tốt nghiệp) với hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Sinh viên được học 03 năm đầu (06 kỳ) tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Ngôn ngữ đào tạo bằng tiếng Anh trừ một số môn đặc thù có hỗ trợ tiếng Việt. Nội dung học gồm: 36 môn học với tổng số 103 tín chỉ (trong đó số số môn học bắt buộc: 30 môn chiếm 85 tín chỉ; số môn học tự chọn: 06 môn học chiếm 18 tín chỉ)

– Giai đoạn 2: Sinh viên học tiếp 01 năm cuối (02 kỳ) tại Đại học Quốc gia Kyungpook – Hàn Quốc. Ngôn ngữ đào tạo bằng tiếng Anh. Nội dung học gồm: 12 học phần với tổng số 36 tín chỉ (kể cả học phần tốt nghiệp). Sinh viên phải thi và đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 700 điểm mới được sang học tại KNU.

Văn bằng

– Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng các quy định của Chương trình, sinh viên được cấp 02 bằng:

            + Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính và Công nghệ, do Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU) cấp.

            + Bằng Cử nhân Kỹ thuật phần mềm, do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) cấp.

– Trong trường hợp sinh viên không sang học năm thứ 4 tại KNU sẽ tiếp tục học tại ICTU và được cấp 01 bằng của ICTU.

Cơ hội việc làm

– Chuyên viên CNTT: Phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính tại các cơ quan doanh nghiệp cung cấp giải pháp tích hợp.

– Lập trình viên: Trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ như phần mềm, hệ thống thông tin,…tại các cơ quan doanh nghiệp phát triển phần mềm.

– Chuyên gia quản lý: Quản lý, kinh doanh và điều phối các dự án công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về mạng và an ninh mạng.

– Chuyên viên kỹ thuật: Kỹ thuật phần mềm cao cấp nền tảng dữ liệu tại các bộ phận quản trị, bộ phận công nghệ thông tin các cơ quan doanh nghiệp.

Main Menu x