Bài viết chưa được phân loại

Danh sách phân chia định hướng chuyên môn ĐHCQ K16.

Các thầy cô và các em SV có phản hồi về Danh sách phân chia định hướng chuyên môn vui lòng gửi thông tin về email ptlhuong@ictu.edu.vn cho cô Hương – VPK ( ĐT:036 5959 659).
Hạn gửi phản hồi chậm nhất trước 16h ngày 21/5/2020
Chia sẻ: