Đào tạo thạc sĩ

Đào tạo thạc sĩ

1. Giới thiệu Năm 2016 trường ĐH CNTT&TT có 208 học viên tham gia đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính. Chương trình đào tạo Thạc sỹ KHMT được thiết kế mang tính mở, hội nhập, chuyên sâu theo hướng nghiên cứu ứng dụng...