Bài viết chưa được phân loại

Chi bộ Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019

Sáng nay, ngày 23/12/2019 chi bộ CNTT đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019. Tham gia buổi họp có 23/38 Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, những đồng chí Đảng viên vắng mặt đã báo cáo xin phép do trùng lịch giảng dạy.
Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Minh- Bí thư chi bộ đã đọc bản tự kiểm điểm, đánh giá công tác trong năm vừa qua của chi bộ. Qua đó, đồng chí cũng đã phân tích, chỉ ra những điểm mà chi bộ đã đạt được và chưa đạt được, cần phải cố gắng phát huy hơn nữa trong năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh- Bí thư chi bộ

Sau phần tự kiểm điểm của chi bộ do đồng chí Nguyễn Hải Minh trình bày, Đồng chí Quách Xuân Trưởng- Phó bí thư chi bộ đã lên điều hành, xin ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ về các nội dung trong bản tự kiểm điểm đánh giá của chi bộ, có phần nào chưa rõ, nội dung nào cần bổ sung để hoàn thiện bản tự kiểm điểm của chi bộ. Sau khi tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thống nhất 100% không có ý kiến gì cần bổ sung và làm rõ, hội nghị tiếp tục chuyển sang phần kiểm điểm đánh giá của các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ.
Lần lượt các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ: đồng chí Nguyễn Hải Minh- Bí thư chi bộ, đồng chí Quách Xuân Trưởng- Phó bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Núi- Ủy viên BCH, đồng chí Đàm Thanh Phương- Ủy viên BCH, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân- Ủy viên BCH, đã lên đọc bản tự kiểm điểm đánh giá kết quả công tác của bản thân trong năm qua. Trong từng phần kiểm điểm của mình, bên cạnh các kết quả công tác mà mình đã đạt được, các đồng chí đã rất thẳng thắn nhìn nhận những gì mà bản thân còn thiếu sót, chưa làm được. Các đồng chí hứa trong năm tiếp theo sẽ nỗ lực hơn nữa, từng bước khắc phục mọi khó khăn, làm tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần phê bình và tự phê bình rất cao, mặc dù trong năm công tác các đồng chí đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả cao đáng tự hào, cả 5 đồng chí đều xin tự nhận mức danh hiệu: Đảng viên đủ tư cách- hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Hải Minh- Bí thư chi bộ tự kiểm điểm

Đ/c Quách Xuân Trưởng- Phó bí thư chi bộ tự kiểm điểm

Đ/c Nguyễn Văn Núi- Ủy viên BCH tự kiểm điểm

Đ/c Đàm Thanh Phương- Ủy viên BCH tự kiểm điểm

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- Ủy viên BCH tự kiểm điểm

Sau mỗi phần tự kiểm điểm đánh giá của từng đồng chí trong BCH chi bộ, toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã rất thẳng thắn nhận xét, đóng góp ý kiến của mình nhìn nhận về từng mặt công tác của từng đồng chí trong BCH chi bộ, qua đó chi bộ đã rất ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong BCH chi bộ, lãnh đạo gây dựng và phát triển chi bộ ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Với những cống hiến, đóng góp của mình, các đồng chí trong BCH chi bộ có thể xứng đáng đạt được danh hiệu: Đảng viên đủ tư cách- hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đ/c Đảng viên trong chi bộ nhận xét về phần tự kiểm điểm đánh giá của các đ/c trong BCH chi bộ

Tiếp theo, các đồng chí là tổ trưởng của các tổ đảng đã lên báo cáo, tổng kết lại kết quả kiểm điểm và bình xét danh hiệu của các đồng chí đảng viên thuộc từng tổ đảng. Theo đó, toàn chi bộ công nghệ thông tin hiện nay có 38 đ/c đảng viên ( trong đó có 1 đ/c đảng viên là SV mới được điều chuyển về đã được bình xét ở chi bộ cũ) thì có 4/38 đồng chí được đề xuất đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách- hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 34/38 đồng chí được đề xuất đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách- hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Danh sách bình xét của các đồng chí đảng viên trong chi bộ và phiếu bình xét danh hiệu của chi bộ được in ra, chi bộ thành lập ban kiểm phiếu để tổ chức bỏ phiếu, bình xét danh hiệu cho từng đảng viên thuộc chi bộ và bình xét danh hiệu năm 2019 của chi bộ công nghệ thông tin.
Sau quá trình làm việc của ban kiểm phiếu, chi bộ đã bình xét với sự thống nhất cao 100% gồm: chi bộ công nghệ thông tin năm 2019 đạt danh hiệu ” Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh” và có 4 đồng chí đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách- hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là: đ/c Nguyễn Hải Minh- Bí thư chi bộ, đ/c Nông Thị Hoa- Đảng viên, đ/c Lê Hoàng Hiệp- Đảng viên, đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Đảng viên. 34 đồng chí còn lại của chi bộ đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách- hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 của chi bộ Công nghệ thông tin kết thúc vào hồi 11h 10′ và đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ: