Hiện nhà trường đang triển khai mẫu Khảo sát các đơn vị, doanh nghiệp là các cơ sở thực tập mà SV vừa tham gia thực tập. Vậy đề nghị các SV gửi qua email cho cán bộ hướng dẫn các em tại CSTT mẫu Phiếu khảo sát này để họ làm khảo sát. Sau khi có kết quả khảo sát các SV gửi về VPK qua email hoặc bản cứng hạn cuối ngày 11/2/2019

Tải file phiếu khảo sát Cơ sở sinh viên thực tập