Quyết định số 795 ban hành quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến: Tải về