Hiện đã sắp kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp của SV ĐHCQ K14( (thời gian TT từ ngày 13/11/2019 – 5/1/2020). Vậy khoa xin gửi dự kiến kế hoạch báo cáo TTTN như sau:
  1. Thời gian nộp Phiếu đánh giá quá trình thực tập tại cơ sở và 01 quyển báo cáo về VPK: từ ngày 06/1 đến 08/01/2020.
  2. Thời gian báo cáo dự kiến: từ ngày 9/1 đến 14/1/2020lịch báo cáo cụ thể nhà trường và khoa sẽ gửi và thông báo trước ngày 5/1/2020)

Mẫu quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Link tải tại đây: Mau_BaocaoThuctapTotNghiepDHCQ