Các thầy cô và các em SV có phản hồi về Danh sách phân chia định hướng chuyên môn vui lòng gửi thông tin về email ptlhuong@ictu.edu.vn cho cô Hương – VPK ( ĐT:036 5959 659).
Hạn gửi phản hồi chậm nhất trước 16h ngày 21/5/2020