Đề tài NCKH cấp sinh viên

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Điện thoại, Email

Cố vấn khoa học

Thành viên tham gia

1

Nghiên cứu về kiểm thử tự động và áp dụng kiểm thử website Báo Thái Nguyên

Phạm Nguyệt Thu

CNTT K17G

SĐT: 0913635261

thuphamnguyettn@gmail.com

Hoàng Thị Cành

 

2

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tìm đường đi trên bản đồ giao thông tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Đức Anh K17G

ĐT:  0348067792

Email: nguyenducanh06072000@gmail.com

Nguyễn Thu Hương

Dương Thị Minh Thúy

Đồng Thị Nhi

3

Xây dựng ứng dụng nhận dạng hoa trên điện thoại di động

Dương Thị Uyên

Số ĐTDĐ: 0358631240

 Email: nguyenthihong15102000@gmail.com 

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thị Hồng

Vũ Đức Vinh

4

Xây dựng hệ thống học Tiếng Anh trực tuyến cho trung tâm NT English

Hà Văn Ninh K18CLC

 

 

0355935710 Email:: nhntu2001@gmail.com

Nguyễn Kim Sơn

 

5

Nghiên cứu công nghệ Blockchain và ứng dụng

Nguyễn Thị Thùy Linh      MMT K17A   

0328068306          Email: thuylinh2362khn@gmail.com

Lê Hoàng Hiệp

 

6

Xây dựng hệ thống LMS cho khoá học lập trình Web trực tuyến của trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ thông tin

 

 

Thái Văn Cường K18CLC

 

 

 

0385755473 Email:cuonghaha43@gmail.com

 

 

 

Đào Trần Chung

 

7

Xây dựng ứng dụng nhắc lịch coi thi cho giảng viên bộ môn CNPM – Khoa CNTT

 

Bùi Trung Hiếu KTPM K18ĐT

ĐTDĐ:0394070701                             Email: hieuhieu22022001@gmail.com  

Trần Hải Thanh

 

8

Xây dựng phần mềm quản lý học tập và điểm danh sinh  viên thông qua mã QR code

 

Hà Duy Đào KTPM K18A

0384676773 Email: hahaotnmc.com@gmail.com

 

Nguyễn Lan Oanh

 

9

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng thuật toán kmean

 

Nguyễn Vũ Hải K18 CLC

0344085590 Email: nvhai.it.tn@gmail.com  

Nguyễn Thị Oanh

 

Vũ Quang Huy

10

Xây dựng hệ thống định cư dưới lòng biển ICTU

 

Vũ Quang Huy

CNTT K18CLC

SĐT: 0386755167

huyhuyvu01@gmail.com

Đào Trần Chung

 

11

Xây dựng app mobile hỗ trợ tìm hiểu, tư vấn các gói bảo hiểm.

Phạm Hoàng Linh

CNTT K19E

 

 

ĐT:  0369748774

dtc2054802010681@ictu.edu.vn

Lê Thu Trang

 

Main Menu x