Đề tài NCKH cấp đại học

Cấp

Năm

Tên

Chủ nhiệm

Câp Đại học

2015

Phát triển và ứng dụng phương pháp khai phá luật kết hợp mờ biểu thị bằng thông tin ngôn ngữ

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

2015

Nghiên cứu kỹ thuật tra cứu ảnh ứng dụng trong tra cứu và quản lý một số loại cây dược liệu quý vùng rừng núi tỉnh Thái Nguyên

TS. Nguyễn Văn Tảo

2015

Nghiên cứu phương pháp khai phá dữ liệu vào một số CSDL trường đại học hỗ trợ công tác đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo

ThS Quách Xuân Trưởng

2015

Nghiên cứu đề xuất một số cải tiến chất lượng dịch vụ trong mạng không dây phi cấu trúc

ThS Lê Khánh Dương

2017

Phương pháp RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic

TS Đặng Thị Oanh

2019

Xây dựng phần mềm diệt virus ICTUAV

Trịnh Minh Đức

2019

Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hiển thị vùng hình ảnh Region Of Interest trong ảnh y tế trên thiết bị y tế số cầm tay

TS Nguyễn Hải Minh

Main Menu x