Thông báo

Thông báo số 504/TB-ĐHCNTT&TT ngày 18/11/2021 của Trường ĐHCNTT&TT về kết quả sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển giảng viên tạo nguồn năm 2021

Căn cứ Thông báo số 473/TB-ĐHCNTT&TT ngày 01/11/2021 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông về kết quả thu nhận hồ sơ và Kế hoạch sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển vị trí giảng viên tạo nguồn năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

So 504 TB ket qua sat hach chuyen mon GV tao nguon

Chia sẻ: