Thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, chiều ngày 11/9/2017 tại Văn phòng bộ môn Công nghệ phần mềm đã diễn ra buổi Nghiệm thu cấp khoa đề cương môn học cập nhật cho năm học 2017 -2018.
Đến tham dự và chủ trì có TS.Nguyễn Hải Minh – Trưởng Khoa Khoa CNTT cùng toàn thể giảng viên bộ môn CNPM.
Cuộc họp thông qua 9 đề cương môn học gồm các môn Lập trình java, Lập trình java nâng cao, Công nghệ Dot.net, Phương pháp luận lập trình, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Thiết kế giao diện phần mềm, Lập trình mã nguồn mở, XML và ứng dụng, Công nghệ phần mềm.
Tại cuộc họp, đại diện các nhóm biên soạn lên trình bày mục tiêu môn học, nội dung đề cương chi tiết và lắng nghe ý kiến thảo luận, đóng góp từ các đồng nghiệp khác trong bộ môn. Buổi thảo luận diễn ra sổi nổi, nhiều ý kiến hay về chuyên môn, nghiệp vụ được đưa ra trong cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hải Minh – Trưởng Khoa – chủ trì có một vài lời nhận xét. Nhìn chung đề cương môn học đảm bảo tính chính xác về kiến thức, bố cục rõ ràng, có tính logic. Lượng kiến thức vừa đủ theo thời lượng các tiết học, phù hợp với trình độ của sinh viên. Tuy nhiên, với một số mộn học bộ môn nên tổ chức một vài buổi sermina nhóm chuyên môn để tìm ra những phương pháp giảng dạy tiếp cận tốt nhất với sinh viên, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về nội dung bài giảng.
Sau 3 tiếng làm việc cuộc họp kết thúc và thông qua nội dung của 9 đề cương học phần. Sau bộ môn CNPM, khoa sẽ tiến hành nghiệm thu đề cương tại bộ môn CNLT & ƯD.

Nghiệm thu đề cương môn học cấp Khoa tại BM CNPM