Đồ Án Tốt Nghiệp

Kế hoạch triển khai, danh sách GVHD TTCN/ TN và ĐATN lớp ĐH_CNTT_K17, 18A và VB2_CNTT_K18A

Lưu ý: Sinh viên có thể nhận đề tài qua điện thoại/ Email/ zalo… không phải lên trường gặp trực tiếp GVHD

 

Chia sẻ: