Đào tạo liên thông

Đào tạo liên thông đại học

1. Giới thiệu chung

Ngày 10/8/2015 Đại học Thái Nguyên chính thức phê duyệt đề án tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2015 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông. Hiện nay ngoài 3 lớp Đại học liên thông trong tỉnh thì Khoa Công nghệ thông tin còn hợp tác liên kết đào tạo với một số đơn vị tỉnh ngoài như Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm – T.Phú Thọ, Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang – T. Bắc Giang, Cao đẳng sư phạm Bắc Giang – T.Bắc Giang, Cao đẳng Bách Khoa – TP.Hà Nội, Công nghệ Viettronics -TP.Hải Phòng.

Hiện nay đối với ngành công nghệ thông tin có 2 hình thức liên thông là liên thông từ Trung cấp và liên thông từ Cao đẳng. Cụ thể như sau:

Tên ngành đào tạo Liên thông từ cao đẳng Môn thi Liên thông từ trung cấp Môn thi
  Thời gian đào tạo

LT từ CĐCN

LT từ CĐ nghề Toán, cơ sở dữ liện, kỹ thuật lập trình Thời gian đào tạo LT từ TC CN LT từ TC nghề Toán, vật lý, cơ sở dữ liệu 
Công nghệ thông tin 2 năm X X   3.5 năm X X  

 

2. Mục tiêu về kiến thức chuyên môn

[custom_list type=”check”]

 • Lập trình Web và các ứng dụng dựa trên nền tảng Web.
 • Lập trình các phần mềm nghiệp vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Lập trình ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng.
 • Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm.
 • Xây dựng và thực hiện các dự án CNTT.
 • Quản trị hệ thống mạng máy tính của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Phân tích, thiết kế và xây dựng mạng máy tính các cơ quan doanh nghiệp.
 • Thiết lập bảo mật và đảm bảo hoạt động an toàn mạng cơ quan, doanh nghiệp.

[/custom_list]

3. Đầu ra và việc làm

[custom_list type=”check”]

 • Là các lập trình viên chuyên nghiệp
 • Là các chuyên viên quản lý dự án công nghệ phần phềm.
 • Là chuyên viên quản trị mạng máy tính cho doanh nghiệp bao gồm: phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng; thiết lập bảo mật và đảm bảo hoạt động an toàn mạng cơ quan, doanh nghiệp.

[/custom_list]

Chia sẻ: