TT
 

Tên tác giả

Tên sản phẩm Loại sản phẩm Đơn vị Số tiền
1 Phạm Thị Liên
Trần Trọng Hiếu
Ứng dụng tra cứu thông tin giao thông trên hệ điều hành iOS Phần mềm HTTT 300.000
2
 

Trần Thị Ngân

Mai Văn Hoàn

Mai Văn Hoàn

Trường lái thực tại ảo Phần mềm KHMT 300.000
3
 

Nguyễn Quang Hiệp

Lưu Tuấn Vũ 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thực tập cho khoa CNTT- Trường ĐH CNTT&TT Phần mêm CNLT&UD 300.000
4

Trần Đình Chiến

Nguyễn hải Minh

Hệ thống quản lý bệnh án điện tử – OpenEMR Phần mềm KTPM K11A 300.000
5

Nguyễn Bá Cường 

Trần Thanh Quý

Quản lý tài chính cá nhân Phàn mềm CLB tin học 300.000
6

Nguyễn Bá Cường

Phạm Hồng Sơn

Ứng dụng tìm việc làm vho sinh viên Phàn mềm CLB tin học 300.000
7 Nguyễn Văn Quân Ứng dụng bé tự học chữ cái Phần mềm Samsung Lab 300.000
8 Lê Tiến Dũng Thiết kế mạch đo độ ồn Phần cứng CNTT K12A 300.000
9 Lê Phúc Lâm Ứng dụng quản lý tin tức và thông báo cho GVCN  Phần mềm TT&MMT-K12A

300.000

10 Nguyễn Văn Uy ICTU’s Racing Phần mềm KHMT K12A 500.000
11 Nguyễn Sơn Tùng

 
Khung tranh thông minh  Phần cứng KHMT_K12A 300.000