Thân gửi các em SV kết quả Test TTTN FPT !!

Download link: DS SV đạt test TTTN FPT

Lưu ý: Những SV đã vượt qua bài test được công ty tiếp nhận thực tập, nếu vẫn có nguyện vọng thực tập tại công ty cần làm Phiếu khảo sát thông tin thực tập (theo mẫu) nộp lên VPK. Sinh viên không nộp phiếu coi như không có nguyện vọng thực tập tại công ty

Download link: Phiếu-khảo-sat-TTTN_2019

Kèm theo đây, thân gửi các em lời chia sẻ kinh nghiệm của 1 cựu SV đã thực tập tại FPT theo học tại Khoa! Chúc các em luôn cố gắng, đạt kết quả tốt trong đợt thực tập, làm tiền đề cho công việc của bản thân sau này!

Chân thành cảm ơn những lời chia sẻ rất bổ ích, chân tình của em cựu SV! Nhà trường, Khoa và các thầy cô luôn tự hào về các em!