Giới thiệu chung

Chi ủy chi bộ Công nghệ Thông tin

Chi bộ Công nghệ thông tin trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện nay, Chi bộ có 37 đảng viên. Tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020 đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ gồm 05 đồng chí.

Danh sách ban chấp hành Chi bộ Công nghệ thông tin

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ


TS. Nguyễn Hải Minh

[custom_list type=”check”]

 • Chức vụ: Bí thư chi bộ
 • Điện thoại: 0912.787.468
 • Email: nhminh@ictu.edu.vn

[/custom_list]

ThS. Quách Xuân Trưởng

[custom_list type=”check”]

 • Chức vụ: Phó bí thư chi bộ
 • Điện thoại: 0989.090.832
 • Email: qxtruong@ictu.edu.vn

[/custom_list]

TS. Đàm Thanh Phương

[custom_list type=”check”]

 • Chức vụ: Chi ủy viên
 • Điện thoại: 0912.998.749
 • Email: dtphuong@ictu.edu.vn

[/custom_list]


ThS. Nguyễn Hồng Tân

[custom_list type=”check”]

 • Chức vụ: Chi ủy viên
 • Điện thoại: 0943.252.165
 • Email: nhtan@ictu.edu.vn

[/custom_list]

CN.Nguyễn Thị Thanh Vân

[custom_list type=”check”]

 • Chức vụ: Chi ủy viên
 • Điện thoại: 0915.567.550
 • Email: nttvan@ictu.edu.vn

[/custom_list]

Một số chỉ tiêu phấn đấu đề ra trong nghị quyết của Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin trong nhiệm kỳ 2017 – 2020
Về công tác Đảng

 • 100% đảng viên không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.
 • 100% đảng viên thực hiện tốt quy định 76 của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú.
 • Bồi dưỡng kết nạp ít nhất là 06 đảng viên mỗi năm.
 • 100% đảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể.
 • 100% đảng viên được xếp loại là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 97% hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Chi bộ được công nhận là Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Về công tác chuyên môn

 • 100% giảng viên tham gia bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và đạt các chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, của ĐHTN và của Nhà trường
 • Số lượng giảng viên thi đỗ NCS là 03 đồng chí mỗi năm
 • Số lượng NCS bảo vệ thành công luận án tiến sỹ là 04 đồng chí mỗi năm.

Đăng ký đề tài KHCN các cấp

 • Đề tài NCKH cấp Bộ, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, đề tài nghị định thư hoặc đề tài KCKH & Chuyển giao Công nghệ cấp tỉnh: 01 đề tài
 • Đề tài NCKH cấp Đại học Thái Nguyên: 01 đề tài
 • Đề tài NCKH cấp cơ sở hoặc cao hơn: 100% giáo viên đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT.
 • Hướng dẫn đề tài NCKH cấp SV: 30 đề tài.
 • Bài báo Khoa học đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo khoa học và các tạp chí trong và ngoài nước: 50 bài
 • Biên soạn và xuất bản được giáo trình hoặc sách chuyên khảo: 02
 • 100% các môn học có ngân hàng đề thi.
 • Sinh viên tốt nghiệp cần đáp ứng chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ.
Chia sẻ: