1. Địa chỉ
Văn phòng bộ môn: phòng 214, nhà C1, trường đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280.625.5041
Fax: 0280.384.6237

2. Nhiệm vụ
Thực hiện các công việc đảm bảo hai nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Về nhiệm vụ đào tạo
  • Lên chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động giảng dạy các môn học đảm nhiệm. Đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua hoạt động cập nhật thường xuyên kiến thức mới bổ sung vào chương trình đào tạo.
  • Tiến hành hướng dẫn thực tế thực tập, định hướng sinh viên giải quyết các bài toán thực tế trong quá trình tích lũy kiến thức.
 • Về nhiệm vụ NCKH
  • Thực hiện đề tài các cấp, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • Tham gia hội nghị hội thảo chuyên ngành, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác.
3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu
 • Toán học tính toán: Nghiên cứu các phương pháp số các giải bài toán vi phân đạo hàm riêng. (Phương pháp không lưới, phương pháp chia miền…)
 • Hệ động lực phi tuyến: Nghiên cứu, điều khiển hành vi của hệ động lực, hệ động lực cấp phân số ứng dụng trong khoa học máy tính (xử lý ảnh, mã hóa bảo mật thông tin…)
 • Khoa học dữ liệu: Nghiên cứu các thuật toán xử lý thao tác với dữ liệu lớn, phức tạp để phát hiện tri thức, nhận dạng, dự báo. (Học máy, Mạng nơron, Học nhiều tầng…)
 • Thuật toán, lập trình ứng dụng: Nghiên cứu các thuật toán giải các bài toán thực tế, ứng dụng các công nghệ lập trình tiên tiến để hiện thực hóa thuật toán, giải quyết vấn đề.
4. Đội ngũ cán bộ