1. Địa chỉ
Văn phòng bộ môn: Tầng 4, nhà C1, trường đại học CNTT&TT
2. Nhiệm vụ

Bộ môn Khoa học máy tính và công nghệ được thành lập theo quyế t định số 25/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 05 tháng 1 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ lập trình và ứng dụng. Nhiệm vụ chính của bộ môn gồm:

 • – Giảng dạy các học phần nhằm trang bị kiến thức cơ sở nền tảng của Khoa học máy tính; Các môn lập trình từ cơ bản đến nâng cao cho toàn bộ các ngành trong khoa.
 • – Đảm nhiệm hai chuyên ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính
 • – Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin, đặc biệt là Khoa học dữ liệu.
3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu
 • – Học máy và Dữ liệu lớn
 • – Cơ sở toán học cho tin học
 • – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • – Công nghệ lập trình
 • – Khai phá dữ liệu
4. Đội ngũ cán bộ
 • – Lãnh đạo bộ môn
 • STT Họ Tên Học hàm/học vị Chức Vụ Điện Thoại Email
  1 mmTS. Đàm Thanh Phương Tiến Sỹ Trưởng Bộ Môn 0912.998.749 dtphuong@ictu.edu.vn
  2 mm TS. Nguyễn Tuấn Anh Tiến Sỹ Phó trưởng Bộ môn 0912.662.003 anhnt@ictu.edu.vn
 • – Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ thông tin
 • + Tổng số giảng viên: 42
 • + Trình độ Tiến sỹ: 9
 • + Trình độ Thạc sỹ: 33
 • STT Tên Giảng Viên Trình Độ STT Tên Giảng Viên Trình Độ
  1 Vũ Vinh Quang Tiến sỹ 23 Đoàn Ngọc Phương Thạc sỹ
  2 Nguyễn Hải Minh Tiến sỹ 24 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sỹ
  3 Đinh Xuân Lâm Tiến sỹ 25 Đinh Văn Nam Thạc sỹ
  4 Đặng Thị Oanh Tiến sỹ 26 Vũ Thành Vinh Thạc sỹ
  5 Trương Hà Hải Tiến sỹ 27 Trần Hồng Hải Thạc sỹ
  6 Nguyễn Đức Bình Tiến sỹ 28 Đỗ Văn Chuyên Thạc sỹ
  7 Đỗ Đình Cường Tiến sỹ 29 Ngô Hữu Huy Thạc sỹ
  8 Bùi Ngọc Tuấn Tiến sỹ 30 Đinh Khánh Linh Thạc sỹ
  9 Nguyễn Đình Dũng Tiến sỹ 31 Trần Quang Huy Thạc sỹ
  10 Trần Quang Quý Tiến sỹ 32 Trần Thu Phương Thạc sỹ
  11 Quách Xuân Trưởng Thạc sỹ 33 Lê Văn Chung Tiến sỹ
  12 Bùi Thị Thanh Xuân Thạc sỹ 34 Trần Tuấn Việt Thạc sỹ
  13 Hà Thị Thanh Thạc sỹ 35 Đào Tô Hiệu Thạc sỹ
  14 Ngô Thị Lan Tiến sỹ 36 Đỗ Thị Quyên Thạc sỹ
  15 Nguyễn Thị Linh Thạc sỹ 37 Nguyễn Sĩ Hiệp Thạc sỹ
  16 Nguyễn Thị Tính Thạc sỹ 38 Đoàn Mạnh Cường Thạc sỹ
  17 Nguyễn Quang Hiệp Thạc sỹ 39 Đỗ Thị Hiên Thạc sỹ
  18 Bùi Quy Anh Thạc sỹ 40 Trần Văn Dũng Thạc sỹ
  19 Dương Thúy Hường Thạc sỹ 41 Nguyễn Văn Cường Thạc sỹ
  20 Nguyễn Lan Hương Thạc sỹ 42 Vũ Thúy Hằng Thạc sỹ
  21 Vũ Văn Diện Thạc sỹ 43 Võ Văn Trường Thạc sỹ
  22 Phạm Thị Thương Thạc sỹ
 • – Giảng viên giảng dạy ngành Khoa học Máy tính
 • + Tổng số giảng viên: 10
 • + Trình độ Tiến sỹ: 1
 • + Trình độ Thạc sỹ: 9
 • STT Tên Giảng Viên Trình Độ STT Tên Giảng Viên Trình Độ
  1 Đàm Thanh Phương Tiến sỹ 6 Mai Văn Hoàn Thạc sỹ
  2 Nguyễn Hiền Trinh Thạc sỹ 7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thạc sỹ
  3 Nguyễn Thị Tuyển Thạc sỹ 8 Nguyễn Thị Oanh Thạc sỹ
  4 Đào Thị Thu Thạc sỹ 9 Trần Hải Thanh Thạc sỹ
  5 Dương Thị Mai Thương Thạc sỹ 10 Đoàn Thị Bích Ngọc Thạc sỹ