STT Tên đề tài  Chủ nhiệm đề tài 
 1 Tự động trích xuất câu gợi ý trong diễn đàn trực tuyến ThS Ngô T. Lan Phương
 2 Nghiên cứu một số kỹ thuật tách shot tự động từ video Nông Thị Hoa
3 Nghiên cứu, triển khai hệ thống giám sát mạng trên nền tảng hệ thống mã nguồn mở, áp dụng trên hệ thống mạng của trường ĐH CNTT&TT Thái Nguyên Lê Hoàng Hiệp
4 Nghiên cứu định tuyến khôi phục dựa trên đồ thị phẳng trong định tuyến dựa trên thông tin vị trí mạng cảm biến không dây Vũ Văn Diện
5 Phân loại tự động phát ngôn Tiếng Việt theo hành động ngôn từ Ngô Thị Lan