Tải File Kế hoạch TTCN ĐHCQ K14 tại đây

Tải File danh sách TTCN K14 tại đây ( Bản cập nhật ngày 17/1)

Tải File Ke hoach TTCS ĐHCQ K15 tại đây

Tải File TTCS K15 tại đây (Bản cập nhật trưa ngày 17/1)