Công ty USOL Việt Nam, chi nhánh của USOL Nhật Bản,  có nhu cầu  tuyển dụng:
1. Tuyển nhiều Kỹ sư CNTT (sắp tốt nghiệp, hoặc đã tốt nghiệp)
2. Tuyển thực tập cho SV năm cuối
Thông tin chi tiết: http://www.usol-v.com.vn/cac-vi-tri-dang-tuyen/
Liên hệ tuyển dụng: 
Nguyễn Đình Hậu: 0904880103 ,