Dánh sách sinh viên khoa CNTT khóa K14 thực tập tại tập đoàn KHKT Hồng Hải

  ⚡️⚡️ Do địa chỉ email trên danh sách có nhầm lẫn nhiều nên các em cập nhật địa chỉ email lại cho cô Hương – VPK CNTT ( ptlhuong@ictu.edu.vn) ⚡️⚡️ Các em thực tập tại hồng Hải đã có danh sách rồi nên không cần nộp phiếu khảo sát nữa nhé, trừ những bạn không còn nguyện vọng thực tập tại Hồng Hải thì phản hồi lại cho cô Hương trước...

Read More