Kế hoạch TTTN ĐHCQ K14 và Mẫu phiếu khảo sát TTTN ĐHCQ K14

Hạn nộp phiếu khảo sát chậm nhất là 30/10/2019. 100% các em phải nộp phiếu kể cả những bạn không đề xuất cơ sở thực tập, không đề xuất CSTT các em có thể đề xuất hướng đề tài. Ke hoach thuc tap tot nghiẹp nam 2019-2020...

Read More