Đào tạo thạc sĩ

1. Giới thiệu Năm 2016 trường ĐH CNTT&TT có 208 học viên tham gia đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính. Chương trình đào tạo Thạc sỹ KHMT được thiết kế mang tính mở, hội nhập, chuyên sâu theo hướng nghiên cứu ứng dụng đảm bảo sự kế thừa từ chương trình đào tạo bậc Đại học giúp học viên dễ dàng thích ứng với học phần trong chương trình học. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là các thầy đến từ Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra hiện nay có 20 giảng viên của Khoa CNTT đang được gởi đi đào tạo nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Đây là nguồn bổ sung dồi dào về nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác nghiên cứu, đào tạo của Khoa CNTT nói riêng và nhà trường nói chung. 2. Cơ hội nghề nghiệp Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính có thể tham gia làm cán bộ giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, tham gia nghiên cứu chuyên sâu về ngành nghề máy tính tại các viện nghiên cứu, tham gia công tác quản lý tại Sở khoa học công nghệ, Sở thông tin truyền thông và Sở Bưu chính viễn thông tại...

Read More