Đào tạo liên thông đại học

1. Giới thiệu chung Ngày 10/8/2015 Đại học Thái Nguyên chính thức phê duyệt đề án tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2015 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông. Hiện nay ngoài 3 lớp Đại học liên thông trong tỉnh thì Khoa Công nghệ thông tin còn hợp tác liên kết đào tạo với một số đơn vị tỉnh ngoài như Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm – T.Phú Thọ, Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang – T. Bắc Giang, Cao đẳng sư phạm Bắc Giang – T.Bắc Giang, Cao đẳng Bách Khoa – TP.Hà Nội, Công nghệ Viettronics -TP.Hải Phòng. Hiện nay đối với ngành công nghệ thông tin có 2 hình thức liên thông là liên thông từ Trung cấp và liên thông từ Cao đẳng. Cụ thể như sau: Tên ngành đào tạo Liên thông từ cao đẳng Môn thi Liên thông từ trung cấp Môn thi   Thời gian đào tạo LT từ CĐCN LT từ CĐ nghề Toán, cơ sở dữ liện, kỹ thuật lập trình Thời gian đào tạo LT từ TC CN LT từ TC nghề Toán, vật lý, cơ sở dữ liệu  Công nghệ thông tin 2 năm X X   3.5 năm X X     2. Mục tiêu về kiến thức chuyên môn Lập trình Web và các ứng dụng...

Read More