title2

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành
Hệ thống thông tin

Ngành Hệ thống thông tin được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức về hệ thống thông tin để phục vụ sự nghiệp đổi mới, cải cách hành chính, quản trị kinh doanh và dịch vụ.

Ngành
Kỹ thuật phần mềm

Ngành Kỹ thuật phần mềm được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về xây dựng, tổ chức và quản lý các sản phẩm công nghệ phần mềm, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ thông tin của xã hội

Ngành
Khoa học máy tính

Sinh viên theo học ngành sẽ được đào tạo về các lĩnh vực và công nghệ mới nhất trong Khoa học máy tính như: Thiết kế trò chơi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tính toán song song và phân tán, lập trình tri thức, phân tích thống kê số liệu… Những kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên có được một chỗ đứng vững chắc trên con đường lập nghiệp trong tương lai.

Ngành
Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo này bao gồm những kiến thức khoa học nền tảng về Công nghệ thông tin và khối kiến thức chuyên môn sâu nhằm đào tạo theo hướng kỹ năng thực tế. Sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức từ nền tảng tới các vấn đề hiện đại trong Công nghệ thông tin, từ lý thuyết tới kỹ năng thực tế. 

Ngành
Mạng & Truyền thông

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và Mạng máy tính cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông. Ngành này có ảnh hưởng lớn và sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống con người, chẳng hạn như: Truyền thông, giải trí, kinh tế, giáo dục, hành chính và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống.

Tư vấn tuyển sinh

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. TS Nguyễn Hải Minh: Phó trưởng Khoa ( Phụ trách Khoa)

SĐT: 0912.787.468

Email: nhminh@ictu.edu.vn

2. ThS Đỗ Đình Cường: Phó trưởng Khoa

SĐT: 0982.990.908

Email:ddcuong@ictu.edu.vn

3. ThS Quách Xuân Trưởng: Phó trưởng Khoa

SĐT: 0989.090.832

Email: qxtruong@ictu.edu.vn

Email

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Facebook