Theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của Nhóm Seminar chuyên sâu Khoa CNTT, trân trọng kính mời các thầy/ cô giáo, thân mời các em sinh viên quan tâm đến tham dự buổi seminar và trao đổi chuyên môn, cụ thể như sau:

Thời gian: 16h00, Thứ 6 ngày 03/11/2017
Địa điểm: Samsung Lab, ICTU
Người trình bày: NCS. Nguyễn Đức Toàn

Chủ đề và nội dung dự kiến của buổi seminar:
1. Về một lược đồ mới dựa trên thuật toán ARX
2. Về một lược đồ chữ ký số ủy nhiệm dựa trên hệ mật ID-Based
3. Đề xuất một lược đồ chữ ký số dựa trên cặp song tuyến tính
4. Tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài của luận án (Báo cáo kết quả thực hiện đề tài tiến sỹ)

Trân trọng thông báo!