Nhằm mở rộng cơ hội học tập, thực tập, nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn Khoa. Khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi và hướng dẫn làm hồ sơ, cũng như cách tiếp cận tìm kiếm cơ hội thực tập tại Châu Âu.

Nội dung: Thầy Phạm Thế Anh mới hoàn thành NCS tại Pháp có một buổi nói chuyện hướng dẫn cách tìm kiếm cơ hội thực tập tại Châu Âu cũng như cách làm hồ sơ một cách hiệu quả.

 

Thời gian: 15h00′, thứ Sáu ngày 07/08/2018.
Địa điểm: Lab Samsung ICTU, tầng 1 nhà C5.
Thành phần: CBGV và SV quan tâm.
Trân trọng kính mời các cán bộ giảng viên, thân mời các em sinh viên quan tâm tới tham dự!