KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUYỂN SINH 2016

Thông tin tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin năm 2016 và những điều cần biết khi học ngành Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin tại trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

———————————

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016

 • Ký hiệu trường: DTC
 • Tổng chỉ tiêu năm 2016: 1.500 (gồm 17 ngành)
 • Vùng tuyển sinh: Cả nước

CHỈ TIÊU CỦA NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Công nghệ Thông tin

D480201

500

Khoa học Máy tính

D480101

Truyền thông và Mạng máy tính

D480102

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Hệ thống Thông tin

D480104

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

♦ Nhóm môn:

 • Toán, Văn, Tiếng Anh (D)
 • Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
 • Toán, Lý, Hóa (A)
 • Toán, Văn, Hóa

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 02 học kỳ lớp 12

• Điều kiện:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên

- Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo nhóm môn đăng ký xét tuyển).

NƠI NHẬN HỒ SƠ

Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin

Phòng 312, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

Quyết Thắng - Thành phố Thái nguyên

THÔNG TIN TƯ VẤN

-        Điện thoại: 0280 3 904 353

-        Website:http://fit.ictu.edu.vn/

          -          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

——————————

II- NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Mã ngành : D480201
 • Cấp bằng Kỹ sư hệ chính quy
 • Vùng tuyển sinh: Cả nước

CƠ HỘI VIỆC LÀM

-        Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty phần mềm. Chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp.

-        Trong lĩnh vực quản lý dự án, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp.

-        Nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ban ngành.

-        Giảng dạy Công nghệ Thông tin tại các cơ sở đào tạo.

KỸ NĂNG ĐƯỢC HỌC

-        Nắm vững được kiến thức về nguyên lý hoạt động của các thiết bị máy tính và mạng máy tính.

-        Các kiến thức về an ninh mạng, và các giao thức xác thực để đảm bảo vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống.

-        Kiến thức và kỹ năng trong lập trình, xây dựng các ứng dụng Web, triển khai các ứng dụng mã nguồn mở và xây dựng ứng dụng cho các thiết bị mobile.

-        Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông minh, quản trị và xử lý dữ liệu đa phương tiện.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

-        Điện thoại: 0280 3 904 353

-        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-        Facebook: https://www.facebook.com/ictu.cntt

 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

 • Mã ngành: D480101
 • Cấp bằng Kỹ sư hệ chính quy
 • Vùng tuyển sinh: Cả nước

CƠ HỘI VIỆC LÀM

-        Kỹ sư phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty phần mềm.

-        Chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp.

-        Trong lĩnh vực quản lý dự án của các công ty phần mềm, các sở khoa học và công nghệ.

-        Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các Viện, các Trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam và Nước ngoài.

-        Giảng dạy về lĩnh vực Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam.

KỸ NĂNG ĐƯỢC HỌC

-        Có khả nặng lập trình, xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin giải quyết các bài toán trong thực tế.

-        Có kiến thức chuyên ngành đảm bảo việc nghiên cứu phát triển, tối ưu hóa các hệ thống phần mềm.

-        Nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống thông minh.

-        Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội.

-        Nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới của Công nghệ thông tin.

-        Có khả năng thuyết trình và làm việc nhóm.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

-        Điện thoại: 0280 3 904 353

-        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-        Facebook:https://facebook.com/ictu.khmt

 

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

 • Mã ngành: D480102
 • Cấp bằng Kỹ sư hệ chính quy
 • Vùng tuyển sinh: Cả nước

CƠ HỘI VIỆC LÀM

-        Kỹ sư phân tích, thiết kế hệ thống mạng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

-        Kỹ sư phân tích, thiết kế hệ thống và phát triển ứng dụng trong các công ty phần mềm.

-        Chuyên viên quản trị mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

-        Trong lĩnh vực quản lý dự án trong các công ty phần mềm.

-        Nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực liên quan tới ngành Truyền thông & Mạng máy tính tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các bộ, ban ngành.

-        Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

KỸ NĂNG ĐƯỢC HỌC

-        Khả năng giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật thuộc ngành Truyền thông & Mạng máy tính, có khả năng học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao.

-        Nắm vững kiến thức chuyên sâu về các mô hình mạng, nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng hiện đại và các dịch vụ mạng phục vụ thiết kế, cài đặt, bảo trì và quản trị hệ thống mạng và các phương pháp phát triển ứng dụng mạng.

-        Nắm vững các biện pháp đảm bảo an ninh mạng phục vụ quản trị hệ thống mạng.

-        Khảo sát, phân tích, thiết kế, giám sát, kiểm thử và đánh giá độ an toàn, và hiệu năng của hệ thống mạng.

-        Phát triển ứng dụng web, ứng dụng cho thiết bị di động, điện toán di động, điện toán đám mây.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

-        Điện thoại: 0280 3 904 353

-        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       https://www.facebook.com/ictu.fit.mangtruyenthong  

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

 • Mã ngành Kỹ thuật phần mềm: D480103
 • Cấp bằng Kỹ sư hệ chính quy
 • Vùng tuyển sinh: Cả nước

CƠ HỘI VIỆC LÀM

-        Lập trình viên, trưởng nhóm lập trình, phân tích viên và thiết kế ở các công ty phần mềm.

-        Kiểm thử, bảo trì phần mềm và tư vấn – thiết kế giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

-        Tham gia các dự án trong các công ty phần mềm, doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan tổ chức như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông…

-        Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ở các trường học.

-        Giảng dạy Công nghệ Thông tin tại các cơ sở đào tạo.

KỸ NĂNG ĐƯỢC HỌC

-        Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng phần mềm để phục vụ công tác thiết kế.

-        Kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ như: C, Java, C#, PHP và lập trình trên thiết bị di động.

-        Được trang bị các kiến thức và kỹ năng liên quan tới các mô hình, qui trình, các giải pháp công nghệ mới để xây dựng phần mềm. Triển khai các ứng dụng cụ thể trong các doanh nghiệp phát triển phần mềm, gia công phần mềm ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

-        Các kiến thức để có thể phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động, thiết kế xây dựng website.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

-        Điện thoại: 0280 3 904 353

-        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       Facebook: https://facebook.com/ktpm.ictu

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

 • Mã ngành: D480104
 • Cấp bằng Kỹ sư hệ chính quy
 • Vùng tuyển sinh: Cả nước

CƠ HỘI VIỆC LÀM

-        Giám đốc thông tin (CIO), trưởng các đề án Công nghệ thông tin và phân tích viên hệ thống.

-        Quản trị hệ thống, các hệ cơ sở dữ liệu và các hệ thống phần mềm cho các tổ chức cơ quan.

-        Lập trình viên xây dựng hệ thống phần mềm, tham gia các dự án về hệ thống thông tin, công nghệ tri thức và hệ thống thông tin địa lý.

-        Phân tích dữ liệu phục vụ điều hành và ra quyết định quản lý.

-        Nghiên cứu và tư vấn thiết kế các hệ thống thông tin quản lý.

KỸ NĂNG ĐƯỢC HỌC

-        Phân tích thiết kế, tạo mô hình, xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu, tổ chức kho dữ liệu, khai phá dữ liệu liên quan đến các hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh.

-        Phương pháp, kỹ thuật, mô hình nhằm hoạch định, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

-        Quản lý đề án và nhóm đề án qua các giai đoạn hoạch định, phân tích, thiết kế và hiện thực đề án xây dựng hệ thống thông tin.

-        An toàn, bảo mật hệ thống thông tin và mạng máy tính.

-        Giải pháp sử dụng hệ thống thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.

-        Những kiến thức nền tàng trong việc phát triển chuyên sâu về xứ lý ảnh, âm thanh, các hệ thống nhận dạng, hệ thống thông minh và hệ thông tin địa lý.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

-        Điện thoại: 0280 3 904 353

-        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       Facebook:: https://facebook.com/httt.ictu