Việt-Nhật công nhận lẫn nhau về chuẩn kỹ năng CNTT

Các chuẩn kỹ năng CNTT trong các kỳ sát hạch của Trung tâm Sát hạch CNTT & Hỗ trợ đào tạo (VITEC) sẽ được công nhận tương đương với các chuẩn tương ứng do Cục Hỗ trợ Phát triển CNTT (IPA) áp dụng tại Nhật Bản.

Mới đây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và IPA, Bộ Kinh tế và Công Thương Nhật Bản (METI) đã ký Thỏa thuận công nhận tương đương lẫn nhau về chuẩn kỹ năng CNTT giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đó, các chuẩn kỹ năng CNTT áp dụng trong các kỳ sát hạch như: Kỹ sư CNTT cơ bản (FE), Kỹ sư CNTT thực hành (AP) và Hộ chiếu CNTT (IP) được VITEC áp dụng tại Việt Nam sẽ tương đương với các chuẩn CNTT tương ứng được IPA áp dụng tại Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, việc công nhận chuẩn tương đương nêu trên là cơ sở để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Được biết thời gian qua, đã có hơn 10.000 thí sinh Việt Nam tham dự các kỳ sát hạch CNTT tại VITEC, trong đó hơn 1.000 thí sinh đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng chỉ. Việt Nam luôn đứng đầu về số lượng thí sinh tham dự sát hạch cũng như tỷ lệ đỗ so với các quốc gia cùng tham gia Hội đồng chuyên môn về sát hạch CNTT khu vực (ITPEC).

Theo ICTnews