Văn Phòng Khoa

Văn phòng khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa.

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

Nhân viên

0915.567.550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 

Cam Thị Thu Thương

Nhân viên

0973.561.739

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

Đoàn Thị Thu Trang

Nhân viên

0968.195.268

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

Ngô Thị Bích Ngọc

 

Nhân viên

0976.184.110

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

Nhân viên

0915.200.052

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 

Phạm Thị Lan Hương

Nhân viên

 01665.959.659

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.