Giới thiệu chung về bộ môn Mạng và truyền thông

1. Địa chỉ: 

Văn phòng bộ môn: phòng 212. nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0280.625.5048

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 0280 3846237

2. Nhiệm vụ

Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông cho các bậc và loại hình đào tạo hệ đại học, cao đẳng và trung cấp của Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, bộ môn còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung.

Bộ môn thực hiện việc giảng dạy các kiến thức theo hướng Mạng & truyền thông cho sinh viên các hệ chung, ngành Truyền thông & Mạng máy tính.

Ngoài ra, các giảng viên thuộc bộ môn hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, các giảng viên tham gia các đề tài, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Thái Nguyên, cấp Cơ sở, học tập và nâng cao trình độ sau đại học.

Bộ môn là đơn vị tham gia vào việc chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực Truyền thông và mạng máy tính, là nòng cốt và đi đầu trong hoạt động cập nhật và triển khai các chương trình đào tạo của các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin và truyền thông.

 3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

Một số hướng nghiên cứu một số hướng chính:

-       Nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, thiết bị chuyển mạch (switching) và thiết bị định tuyến, và các phương tiện truyền thông;

-       Cung cấp kiến thức cho sinh viên về mô hình OSI và mô hình TCP/IP, nguyên lý hoạt động và cách cấu hình một số giao thức hiện nay đang được sử dụng trên mạng, cơ chế hoạt động của các dịch vụ mạng, địa chỉ IP và cách chia mạng con;

-       Các mô hình an ninh mạng, các thuật toán mã hóa, các hệ mật mã công khai, vấn đề xác thực thông điệp, chữ ký điện tử và các giao thức xác thực, vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống.

-       Lập trình web, thiết kế web, phát triển các ứng dụng trên nền web, phát triển các ứng dụng trên nền điện toán di động

-       Ngoài ra, còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về hệ thống tin học phân tán, đánh giá hiệu năng mạng, truyền thông đa phương tiện, đi sâu về kỹ thuật truyền thông phân tán, tiến trình phân tán, tác tử phân tán, các kỹ thuật đồng bộ hóa, các kỹ thuật đảm bảo độ tin cậy và nhân bản dữ liệu phân tán, đảm bảo an toàn và an ninh trong hệ phân tán. Thông qua đó sinh viên có thể nắm bắt được những công nghệ mới nhất trong ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành Truyền thông & Mạng máy tính nói riêng, sinh viên được cập nhật kiến thức tiên tiến của các hãng nỗi tiếng thế giới, có thể thao tác và vận hành các thiết bị, phần mềm hiện đại của Cisco, Microsoft, IBM, Oracle – Sun, ...Làm chủ các công nghệ từ đó để có thể tự bồi dưỡng, nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi liên tục của công nghệ. Ngoài ra sinh viên cũng được trang bị các kiến thức và kỹ năng của sinh viên ngành công nghệ thông tin.

4. Đội ngũ cán bộ

4.1. Lãnh đạo bộ môn

Trưởng bộ môn

PGS.TS Nguyễn Văn Tam

4.2. Danh sách đội ngũ cán bộ

Hiện tại, bộ môn có 22 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 05 nghiên cứu sinh, 13 thạc sỹ, 08 kỹ sư.

STT

Hình ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

1

ThS.Nguyễn Đức Bình

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn M&TT

- Điện thoại: 0947.019.219

-Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS.Phạm Hồng Việt

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0974.908.788

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS.Trịnh Văn Hà

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0983.454.755

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS.Lương Minh Huế

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0963.656.282

-Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS.Dương Thu Mây

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0947.105.626

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 

TS.Nguyễn Toàn Thắng

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0987.505.245

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

ThS.Đỗ Văn Toàn

- Chức vụ: Trưởng phòng CNTT- Thư viện

- Điện thoại: 0922.515.898

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 

ThS.Trần Duy Minh

- Chức vụ: P. Trưởng phòng CNTT - Thư viện

- Điện thoại: 01674. 473. 888

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

 

ThS.Đinh Xuân Lâm

- Chức vụ: Giảng viên, Phó phòng CT HSSV

- Điện thoại:

- Email:

10

ThS.Lê Tuấn Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0942.818.822

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

      ThS.Bùi Quy Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0936.669.599

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ThS.Vũ Huy Lượng

 - Chức vụ:PGĐ HV Mạng Cisco - TN

- Điện thoại:0983.315.335

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

 

ThS.Nguyễn Thị Mai Phương

- Chức vụ: P. Trưởng phòng QLKH&QHQT

- Điện thoại::0976.445.861

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

ThS.Dương Thúy Hường

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0966.933.636

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ThS.Lê Hoàng Hiệp

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0984666500

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

16

 

ThS.Vũ Văn Diện

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:

- Email

17

 

ThS.Trần Quang Huy

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0947.112.999

- Email:

18

ThS.Nguyễn Thị Duyên

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0978.290.731

- Email:

19

ThS.Trần Phạm Thái Kiên

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:01683.810.412

- Email:

20

 

ThS.Lê Thị Hòa

 - Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:

- Email: