Giới thiệu chung về bộ môn Khoa học máy tính

1.Địa chỉ:

Văn phòng bộ môn: phòng 214, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0280.6255041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 0280 3846237

2. Nhiệm vụ

 3.Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

 4. Đội ngũ cán bộ

4.1. Lãnh đạo bộ môn

Trưởng Bộ Môn

PGS. TS Đoàn Văn Ban

 

Phó Trưởng Bộ môn

PGS.TS Đặng Quang Á

Phó Trưởng Bộ Môn

ThS. Nguyễn Hiền Trinh

 

4.2. Danh sách CBGV của bộ môn

 Hiện tại, bộ môn có 23 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 tiến sỹ, 02 Phó Giáo sư, 07 thạc sỹ, 12 kỹ sư.

STT

Hình ảnh

Họ tên

Chức vụ/Chức danh

1

 

TS.Vũ Vinh Quang

- Chức vụ: Hiệu phó Trường ĐH CNTT&TT

 

- Điện thoại:0913.286.676

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2

 

 

TS.Trần Thị Ngân

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

- Điện thoại:0989.040.454

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

 

ThS.Nguyễn Hiền Trinh

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên chính

- Điện thoại:0987.562.055

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

TS Đặng Thị Oanh

- Chức vụ: Trưởng phòng QLKH&HTQT

- Điện thoại: 0982.756.992

-Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

5

 

 

ThS.Đoàn Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Giảng viên chính

- Điện thoại:0987.944.381

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 

 

ThS.Đào Thị Thu

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0912.342.000

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 

 

ThS.Trần Hải Thanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0946.600.515

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

ThS.Phạm Thế Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:01667.148.084

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 

 

ThS.Nguyễn Thị Tuyển

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0988.808.459

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

 

 

ThS.Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0973.002.640

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 

 

ThS.Nguyễn Thị Oanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0977.366.938

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

 

 

ThS.Nguyễn Thu Huyền

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0904.012.478

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

 

 

ThS.Dương Thị Mai Thương

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0945.373.858

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

 

 

ThS.Trần Văn Định

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0984.490.022

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

 

 

ThS. Nguyễn Đức Minh

- Chức vụ: Giảng viên HDTH

- Điện thoại:0979.551.986

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

 

 

ThS. Mai Văn Hoàn

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0912.500.634

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

 

 

ThS.Nguyễn Lan Hương

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:01685.051.383

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.