Giới thiệu chung về bộ môn Hệ thống thông tin

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: phòng 210A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0280 6251403

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 0280 3846237

2. Nhiệm vụ 

            Bộ môn Các hệ thống thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các môn học thuộc ngành Các hệ thống thông tin cho các bậc học: Đại học và Cao đẳng. Ngoài ra, Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ngành Các hệ thống thông tin nói riêng.

3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

Một số hướng nghiên cứu một số hướng chính:

- Phân tích viên hệ thống (systems analyst), tích hợp hệ thống (system integrator),
quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin.
- Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xínghiệp.
- Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
- Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.
- Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.
- Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).
- Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội: giáo dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), các hệ thống thông tin địa lý (GIS)...
- Nghiên cứu viên, giảng viên.

Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành thường xuyên được cập nhật mới phù hợp với sự phát triển chung trên thế giới.

4. Đội ngũ cán bộ

4.1. Lãnh đạo bộ môn

 


Trưởng bộ môn

PGS.TS Vũ Đức Thi

 

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS Ngô Quốc Tạo

Anh moi

Phó Trưởng bộ môn

ThS Trần Mạnh Tuấn

4.2. Danh sách CBGV của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 24 cán bộ giảng viên, trong đó có 3 tiến sỹ, 5 nghiên cứu sinh, 16 thạc sỹ, 5 kỹ sư

STT

 

Hình ảnh

 

Họ tên

Thông tin cá nhân

1

 

TS. Phạm Việt Bình


- Chức vụ: Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT

- Điện thoại: 0913.256.966

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

 

 

ThS. Trần Mạnh Tuấn

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

- Điện thoại:0983.668.841

- Email:tmtuan@ictu.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Tính

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0986.060.186

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

ThS. Hồ Thị Tuyến

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0966.802.169

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

ThS.Nguyễn Thu Hương(81)

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0982.734.973

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 

ThS.Vũ Thị Thúy Thảo

- Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra - pháp chế, Giảng viên

- Điện thoại:0912.737.403

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

ThS.Phùng Thế Huân

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0915.972.819

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 

ThS.Ngô Thị Lan Phương

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Thanh tra, KT & ĐBCLGD

- Điện thoại:0975.272.359

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

 

ThS.Nguyễn Thị Lan Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0915.855.317

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 

ThS.Nông Thị Hoa

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:01238.492.484

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

 

ThS.Nguyễn Hữu Thái

- Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra, KT & ĐBCLGD

- Điện thoại:0988.552.246

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

 

ThS.Nguyễn Đức Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:

- Email:

13

 

ThS.Đỗ Thị Bắc

- Chức vụ:Trưởng phòng Thực hành, triển khai CNTT & TT

- Điện thoại:0968.898.888

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

 

ThS.Phạm Thị Liên

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0976.882.196

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

 

ThS.Phạm Bích Trà

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0982.267.206

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

 

ThS.Lê Thu Trang

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0925.009.989

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

 

ThS.Nguyễn Thu Hương(88)

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0978.802.046

18

 

ThS.Nguyễn Thị Linh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0963.106.084

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

 

ThS.Nguyễn Thị Thanh Nhàn

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:01277.750.552

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

 

ThS.Nguyễn Văn Tới

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.847.077

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

 

ThS.Nguyễn Kim Sơn

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0975.910.551

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.