Giới thiệu chung về bộ môn Công nghệ phần mềm

1.Địa chỉ:

Văn phòng bộ môn: phòng 210, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0280.6255049

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 0280 3846237

2. Nhiệm vụ

Bộ môn Công nghệ Phần mềm, trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập từ năm 2001. Bộ môn Công nghệ phân mềm chịu trách nhiệm đảm nhận giảng dạy các học phần về lĩnh vực phát triển phần mềm, như Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Phân tích thiết kế hướng đối tượng, Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Lập trình, Quản trị dự án… Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên đăng ký theo học ngành Công nghệ phần mềm.

3.Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

Một số hướng nghiên cứu một số hướng chính:

-          Đặc tả, Thiết kế phần mềm (Software Design and Specification) Hướng đặc tả và thiết kế phần mềm tập trung nghiên cứu các ngôn ngữ, các phương pháp đặc tả và thiết kế khác nhau để biểu diễn yêu cầu phần mềm một cách rơ ràng, dễ hiểu, dễ cài đặt. Các ngôn ngữ dùng để đặc tả và thiết kế bao gồm ngôn ngữ UML, các ngôn ngữ h́nh thức...

-          Kiểm chứng phần mềm (Software Verification and Validation): Kiểm chứng phần mềm đóng một vai tṛ quan trọng trong phát triển phần mềm. Mục đích của kiểm chứng phần mềm là phát hiện các lỗi trong hệ thống phần mềm, tăng cường độ tin cậy cho hệ thống.

-          Quản trị dự án phần mềm (Software Project Management) Hướng nghiên cứu về quản trị dự án phần mềm được thực hiện ở bộ môn chủ yếu liên quan đến ước lượng, đánh giá về chi phí dự án phần mềm.

-          Kiến trúc phần mềm (Software Architecture) Nghiên cứu về cấu trúc trong hệ thống, bao gồm các phần tử phần mềm, các thuộc tính xác định phần tử và mối quan hệ giữa chúng. Thuật ngữ “kiến trúc phần mềm” cũng đề cập đến các tài liệu kiến trúc phần mềm của một hệ thống, thuận tiện cho việc giao tiếp giữa các thành viên dự án, dễ dàng đưa ra quyết định ở mức cao của thiết kế, cho phép tái sử dụng các thành phần và mẫu thiết kế của các dự án.

-          Kỹ thuật lập trình: Phương pháp lập trình hiện đại, Lập trình Game cho Mobile

4. Đội ngũ cán bộ

4.1. Lãnh đạo bộ môn

Trưởng Bộ môn

PGS.TS Đặng Văn Đức

Phó Trưởng Bộ môn

PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Hồng Tân

 

4.2. Danh sách CBGV của bộ môn

 Hiện tại, bộ môn có 20 cán bộ giảng viên, trong đó có 03 tiến sỹ, 04 nghiên cứu sinh, 10 thạc sỹ, 03 kỹ sư.

 

 STT

Hình ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

1

 

 

TS. Nguyễn Văn Tảo

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT

- Điện thoại:0913.286.685

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Nguyễn Hồng Tân

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
- Điện thoại: 0943.252.165
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

 

ThS.NguyễnThu Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0982.483.420

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

 

KS.Nguyễn Thị Dung

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0974.322.455

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

 

ThS.Bùi Anh Tú

- Chức vụ: Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng Công tác HSSV

- Điện thoại:0914.400.246

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

6

 

ThS.Hoàng Thị Cành

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:01682.324.556

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

ThS.Hà Thị Thanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0982.266.009

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 

 

ThS.Bùi Ngọc Tuấn

- Chức vụ: Trưởng phòng Công tác HSSV

- Điện thoại:0912.239.370

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

 

ThS.Tô Hữu Nguyên

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0989.146.142

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 

ThS.Phạm Thị Thương

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0912.838.646

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ThS.Nguyễn Lan Oanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0948.135.145

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

 

ThS.Nguyễn Văn Việt

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0912.660.246

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

 

ThS.Dương Thị Quy

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0947.015.947

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn 

15

 

ThS.Lê Nam Huy

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại:0988.101.987

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

ThS.Bùi Thị Thanh Xuân

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0902.001.581

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nui

TS.Nguyễn Văn Núi

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0964719929

- Email:nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.