Giới thiệu về bộ môn công nghệ lập trình và ứng dụng

1. Địa chỉ:

 Văn phòng bộ môn: phòng 205A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

 Điện thoại:

 Email:

 2. Nhiệm vụ

Bộ môn Công nghệ Lập trình và Ứng dụng, trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập từ năm 2014. Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần về lĩnh vực công nghệ lập trình, như nhập môn lập trình, lập trình có cấu trúc, lập trường hướng đối tượng, lập trình trên thiết bị di động,… Bộ môn đảm nhân trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn thực tập, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính.

 3.Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

 Một số hướng nghiên cứu:

 -        Công nghệ nghệ lập trình:

 + Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Java, .NET

 + Công nghệ lập trình Web

 + Công nghệ lập trình mobile: Android, iOS, Windows Phone.

 -        Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 -        Khai phá dữ liệu:

      *Truy hồi thông tin (information retrieval), khai phá mạng xã hội (social media monitoring).

      *Luật kết hợp (Association Rules)

      *Học máy (Machine Learning)

 - Tin học trong y tế

 - Multimedia

 4. Đội ngũ cán bộ

 4.1. Lãnh đạo bộ môn

                                                 

                                                     Trưởng bộ môn

                                               TS. Nguyễn Hải Minh

                                                                                                                                        

                                                                        Phó Trưởng bộ môn

                                                                     ThS. Nguyễn Tuấn Anh

4.2. Danh sách CBGV của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 11cán bộ giảng viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 09 thạc sỹ (05 nghiên cứu sinh), 01 kỹ sư.

TT

Hình ảnh

Thông tin cá nhân

1

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Hải Minh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0912.787.468

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0912.662.003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

Họ và tên: ThS. Hà Mạnh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977.011.100

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

Họ và tên: ThS. Ngô Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên, Phó GĐ Trung tâm RDCMA

Điện thoại: 0943.870.272

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

Họ và tên: ThS. Trần Văn Khánh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.369.426

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Quang Hiệp

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915.122.722

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

tlam

Họ và tên: ThS Trần Lâm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0975.636.686

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Danh sách giảng viên kiêm nhiệm

TT

Hình ảnh

Thông tin cá nhân

1

 

Họ và tên: ThS. Lê Anh Tú

Chức vụ: PTBM Truyền thông đa phương tiện

Điện thoại: 0989199088

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 

Họ và tên: ThS. Ngô Thị Vinh

Chức vụ: PTBM Kỹ thuật máy tính

Điện thoại: 0987706830

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

Họ và tên: ThS. Lê Văn Chung

Chức vụ: PTBM, Khoa CN Tự động hóa

Điện thoại: 01654236119

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 

Họ và tên: ThS. Đoàn Ngọc Phương

Chức vụ: Giảng viên, Phó GĐ Trung tâm RDCMA

Điện thoại: 0979479940

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

Họ và tên: KS. Lê Sơn Thái

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01643357618

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.