Hội đồng duyệt đồ án tốt nghiệp ĐHCQ K8

Các bạn Sinh viên kiểm tra kỹ tên đề tài, GVHD và xem hội đồng của mình, lịch duyệt đồ án và thực hiện theo đúng thời gian quy định, Kế hoạch đã có.

SV có vấn đề gì liên vệ Văn Phòng Khoa. Lịch nộp quyển 01 quyển + 01 CD trong ngày 29,30/05/2014