KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN LỚP ĐHLT K10A,B Hòa Bình

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của nhà trường, Khoa CNTT triển khai kế hoạch đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên các lớp đại học liên thông K10A,B Hòa Bình năm học 2012-2013 như sau:

-         Thời gian thực hiện đồ án: từ ngày 8/06/2013 tới ngày 17/8/2013

-         Thời gian sinh viên nộp bản đề cương cho giáo viên hướng dẫn: ngày 12/06/2013

-         Thời gian giáo viên nộp bản đăng ký đồ án và đề cương chi tiết của SV kèm file tổng hợp thông tin đề tài ĐA của SV cho bộ môn: 13/06/2013

-         Thời gian bộ môn nộp file tổng hợp đề tài đồ án, đề cương chi tiết của sinh viên cho VP Khoa: trong sáng ngày 15/05/2013

-         Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn báo cáo tiến độ ĐA: ngày 13/7/2013

-         Bộ môn tổng hợp kết quả báo cáo tiến độ có chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị và nộp về Văn phòng khoa: ngày 22/07/2013

-         Sinh viên nộp cho khoa 01 quyển có chữ ký xác nhận của GVHD (bìa màu hồng hoặc màu vàng) + 01CD (nội dung bài báo cáo, chương trình) cho văn phòng khoa: ngày 21/08/2013

-         Khoa tổ chức hội đồng duyệt ĐA: 22/08/2013

-         Sinh viên nộp cho khoa 04 quyển có chữ ký xác nhận của GVHD (bìa màu xanh) + 04CD (nội dung bài báo cáo, chương trình) cho văn phòng khoa: ngày 4/9/2013

-         Giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện nộp cho văn phòng khoa các biên bản, phiếu chấm: 13/09/2013

-         Dự kiến bảo vệ đồ án tốt nghiệp: 21,22/9/2013

        Đề nghị các bộ môn nghiêm túc triển khai tới các giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án tại bộ môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên.

                                                                                          Thái Nguyên, ngày 8 tháng 06   năm 2013