Lịch làm việc của hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài KH&CN 2013

Căn cứ theo kế hoạch nghiên cứu khoa học 2013, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức các hội đồng xét duyệt đề xuất nghiên cứu KH & CN cấp cơ sở và sinh viên, cụ thể như sau:

Hội đồng 1.

Thành viên hội đồng:
A. ThS. Đỗ Đình Cường
B. ThS. Lê Khánh Dương
C. ThS. Nguyễn Đức Bình
D. ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
E. TS. Vũ Đức Thái
F. ThS. Quách Xuân Trưởng
G. ThS. Nguyễn Hồng Tân
H. ThS. Hà Thị Thanh
I. Th.S Tô Hữu Nguyên

Báo cáo viên:
1 Đỗ Thị Bắc
2 Lê Anh Tú
3 Nguyễn Đình Hưng
4 Mông Chí Hiệp
5 Nguyễn Văn Khánh
6 Đặng Thị Phương
7 Lê Đình Đạt
8 Đinh Đức Hoàng
9 Nguyễn Đức Bình
10 Quách Xuân Trưởng
11 Hà Thị Thanh
12 Nguyễn Văn Việt
13 Dương Thị Quy
14 Hoàng Thị Cành
15 Ngô Thị Lan
16 Phạm Thị Thương
17 Đặng Xuân Quyết
18 Tạ Thị An
19 Trần Văn Huỳnh
20 Nguyễn Lan Oanh

Thời gian làm việc: 7h30 ngày 9/4/2013
Địa điểm: C1.310 (phòng học CISCO)

Hội đồng 2.

Thành viên hội đồng:
A. ThS. Nguyễn Hiền Trinh
B. ThS. Trần Mạnh Tuấn
C. Nguyễn Toàn Thắng
D. ThS. Đào Thị Thu
E. TS. Đặng Thị Oanh
F. Th.S Nguyễn Thu Hương

Báo cáo viên:
1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2 Nguyễn Thu Hương
3 Phạm Thị Liên
4 Trần Mạnh Tuấn
5 Nông Thị Hoa
6 Nguyễn Thị Linh
7 Đào Thị Thu
8 Đoàn Thị Bích Ngọc
9 Nguyễn Thị Thanh Tâm
10 Nguyễn Thị Tuyển
11 Nguyễn Hiền Trinh
12 Trịnh Minh Đức
13 Nguyễn Thu Huyền
14 Lê Tiến Mạnh
15 Phạm Thành Trung
16 Nguyễn Văn Quân
17 Hà Minh Thái
18 Nguyễn Thị Bến
19 Trần Thị Xuyến
20 Vũ Thị Hà Vân
21 Hoàng Thị Thảo

Thời gian làm việc: 7h30 ngày 11/4/2013
Địa điểm: C1.310 (phòng học CISCO)