BM CNPM tổ chức seminar, đề tài " Đảm bảo sản phẩm phần mềm"

Trong báo cáo này, tác giả muốn trình bày các kiến thức tổng quan về hoạt động đảm bảo sản phẩm trong tiến trình phát triển các sản phẩm phần mềm. Những thách thức đặt ra đối với hoạt động này. Từ đó có thể giúp bạn đọc tìm được các hướng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này. Xem nội dung chi tiết bài báo cáo trong file đính kèm...

Attachments:
FileFile size
Download this file (BantomtatBaocao.docx)Bao cao seminar2037 kB