Do có 1 số sinh viên xin đăng ký bổ sung, một số giáo viên vướng lịch công tác xin không hướng dẫn nên khoa cập nhật lại danh sách. Các thầy/ cô giáo cùng các em sinh viên xem danh sách trên bản cập nhật này!

Danh sách GVHD ĐATN hệ ĐHCQ K12, 13_2018 (2)