1. Địa chỉ
Văn phòng bộ môn: phòng 404 A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT
2. Nhiệm vụ

Bộ môn Công nghệ Lập trình và Ứng dụng, trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập từ năm 2014. Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần về lĩnh vực công nghệ lập trình, như nhập môn lập trình, lập trình có cấu trúc, lập trường hướng đối tượng, lập trình trên thiết bị di động. Bộ môn đảm nhân trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn thực tập, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính.

3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

 Một số hướng nghiên cứu:

 – Công nghệ nghệ lập trình:

        + Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Java, .NET

        + Công nghệ lập trình Web

        + Công nghệ lập trình mobile: Android, iOS, Windows Phone.

 – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 – Khai phá dữ liệu:

        + Truy hồi thông tin (information retrieval), khai phá mạng xã hội (social media monitoring).

        + Luật kết hợp (Association Rules)

        + Học máy (Machine Learning)

 – Tin học trong y tế

 – Multimedia

4. Đội ngũ cán bộ

STT

Họ tên Học hàm/học vị

Chức vụ/Chức danh

1

Nguyễn Hải Minh

Tiến Sỹ

– Chức vụ: Trưởng bộ môn

– Điện thoại: 0912.787.468

– Email: nhminh@ictu.edu.vn

2

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc Sỹ

– Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

– Điện thoại: 0912.662.003

– Email: ntanh@ictu.edu.vn

3

Ngô Thị Lan

Thạc Sỹ

– Chức vụ: Giảng viên

– Điện thoại: 0943.870.272

– Email: ntlan@ictu.edu.vn

4

Trần Văn Khánh

Thạc Sỹ

– Chức vụ: Giảng viên

– Điện thoại: 0987.369.426

– Email: tvkhanh@ictu.edu.vn

5

Hà Mạnh Hùng

Thạc Sỹ

– Chức vụ: Giảng viên

– Điện thoại: 0977.011.109

– Email: hmhung@ictu.edu.vn

6

Trần Lâm

Thạc Sỹ

– Chức vụ: Giảng viên

– Điện thoại: 0975.636.686

– Email: tlam@ictu.edu.vn