Gửi các em sinh viên ĐHCQ Khóa 11

Theo chương trình hợp tác giữa Nhà trường, Khoa CNTT với tập đoàn FPT Software năm 2017. Khoa CNTT thông tin tổ chức lớp ôn luyện theo chuẩn đầu vào làm việc tại FPT:

          Dự kiến khai giảng: Tuần đầu tháng 04 năm 2017

          Địa điểm học: Tại Samsung Lab

          Ngôn ngữ: C và C++

          Số lượng: không quá 20 sinh viên/lớp

          Thời gian ôn luyện: từ lúc khai giảng đến lúc bảo vệ tốt nghiệp ra trường

          Cơ hội vào làm việc cho tập đoàn FPT rất cao (gần như 100%)

          Học phí: Không mất học phí, chỉ cần tính trách nhiệm cao

          Giảng viên: Giảng viên có trình độ tại Khoa CNTT và chuyên gia đến từ FPT

Sinh viên nào có nguyên vọng làm việc cho tập đoàn FPT gửi đăng ký đến cho cô Hương (VPK Công nghệ thông tin ptlhuong@ictu.edu.vn trước ngày 07/04/2017. Thông tin bao gồm: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, SĐT, Email liên hệ).